Loading
XARXES SOCIALS
BLOOM 3DTV
BLOOM és el Centre de 3D i Tecnologies Emergents del Clúster TIC MEDIA de Girona, és l'autèntic nucli del clúster. Concebut com una instal·lació singular a l'avantguarda de les tecnologies centrades en el 3D, que té el doble objectiu d'atraure i promoure talent i empreses, així com fer de la ciutat el referent europeu en estereoscòpia. Al voltant d'aquestes instal·lacions tenim dues línies d'actuació principals: una centrada en la producció de contingut audiovisual i cinema 3D (Bloom 3dTV) i l'altra centrada en pantalles immersives, jocs seriosos i realitat augmentada/virtual/mixta (Bloom 3dlab).

BLOOM 3DTV és un laboratori experimental de televisió en 3D per desenvolupar tasques de recerca, d'innovació i d'impuls de projectes en els àmbits de la producció, la gravació, el tractament i l'emissió de TV en tres dimensions. Disposa de tot l'equipament necessari per poder dur a terme una producció en 3D, des de l'enregistrament, tant en interiors com en exteriors, fins a l'emissió, passant per l'edició. Els seus clients potencials són productores audiovisuals de televisió i cinema, empreses i/o institucions i agències de publicitat
 
És una aposta pel 3D com a nou format de visualització audiovisual, una realitat ja en el món del cinema, i que s’està incorporant a la transmissió per TV de grans esdeveniment i en el món d’Internet i la telefonia mòbil. 

Antecedents
Després d’un treball d’anàlisi dels sectors TIC i MEDIA, juntament amb diferents actors de recerca i empresarials, per veure quin seria el futur del sector audiovisual, i havent vist quines eren les infraestructures que es podien trobar en un radi relativament proper a Girona i Barcelona, es va definir quina seria aquesta infraestructura singular que des de Girona es podia oferir al sector per a poder desenvolupar projectes de recerca que permetessin augmentar-ne el valor. Així doncs, el 3D apareix com a conductor essencial per desenvolupar el sector audiovisual en els anys vinents.
 
BLOOM 3DTV, per tant, es conceptualitzà com una plataforma tecnològica singular que havia de tenir com a objectiu ser un referent per a la producció en 3D.
Objectius
BLOOM 3DTV, amb la darrera tecnologia i a l’abast de qui la necessiti, disposa de tot l’equipament necessari per a poder dur a terme una producció 3D, des de l’enregistrament, tant en interiors com en exteriors, fins a la seva emissió , passant per la corresponent edició i/o tractament.

Cal dir que aquesta plataforma és plenament compatible amb la seva bessona, BLOOM 3DLAB, i pot  utilitzar, per posar un exemple, l’equip de captura de moviment simultàniament amb l’enregistrament de la producció i substituir-lo després per un personatge virtual
Posar a disposició del sector un equipament que permet afrontar amb èxit els grans reptes:
 • d’adaptació de tota la cadena de producció audiovisual al 3D tant per a la producció audiovisual en temps real (en directe / on line) utilitzant imatge real com la producció audiovisual enregistrada (off line) utilitzant imatge artificial.
 • de generació de continguts que requereixen efectes especials cada vegada més sofisticats tant per impactar el client final com reduir costos de producció
 • de posicionament de Girona al mapa audiovisual 
Equipament
 • Càmeres de vídeo Full HD 3D
 • Càmeres digitals de 35mm
 • Rigs, trípodes i steadicams
 • Estacions de treball amb tot el programari necessari per a l'edició i la postproducció de continguts audiovisuals
 • Sistemes d'emmagatzematge en xarxa o portàtils
 • Sistemes de monitoratge d'imatge 3D/2D, actius i passius
 • Sistemes de monitoratge d'àudio
 • Sistemes d'edició i mescla d'àudio professionals
 • Plataformes per emetre els continguts i adaptar-los aquests al canal (mòbil, IP,...) 
 • Sistemes de continuïtat, escaleta de continguts i superposició de continguts en temps real
       
        USUARIS POTENCIALS
 • Productores audiovisuals/TV/cinema
 • Empreses i/o institucions
 • Agències de publicitat

2011 © Clúster TIC Media Girona
Clússter TicMedia de Girona | Edifici Narcís Monturiol Parc Científic i Tecnològic de la UdG Carrer d'Emili Grahit 91 17003 Girona Tel. 972 18 32 03 Fax 972 18 34 01